Over het Oranje Fonds

Het Oranje Fonds wil dat niemand zich buitengesloten of eenzaam voelt. En dat iedereen mee kan doen met het maatschappelijk leven. Het Oranje Fonds weet dat er heel veel mensen en organisaties zijn die graag iets, of nog veel meer, willen betekenen voor een ander.

Daarom zorgt het Oranje Fonds dat iedereen die dat wil, iets kan doen om een ander te betrekken bij de samenleving.

Door sociale activiteiten te ondersteunen met geld, aandacht én kennis. En door iedereen de kans te geven om te doneren of om vrijwilliger te worden bij een sociaal maatschappelijk initiatief tijdens NLdoet, Maatjes Gezocht of Burendag. Zo zorgen we voor een sterk sociaal netwerk.

Meer weten? Kijk op www.oranjefonds.nl